Eldri alkóhólistar í bata

Lífsgæði þeirra sem komast frá áfengisfíkn og lyfjamisnotkun batna til muna.

Í samtölum mínum við eldri alkóhólsta í gegnum tíðina segja þeir frá því hvernig lífsgæði þeirra hafa batnað við það að hætta neyslu áfengis og hvernig lausn undan lyfjamisnotkun býður upp á ný tækifæri sem annars hefðu glatast í vímu og vanlíðan.

Í umræðu um áfengissýki er aðaláherslan lögð á það sem miður fer og glatast og þá hnignun sem verður á lífsmáta einstaklingsins og hans fjölskyldu.

Áfengissjúkdómurinn hefur áhrif á manneskjuna alla í heild sinni, félagslega, andlega og ekki hvað síst líkamlega. Batinn byggist fyrst og fremst á því að stöðva alla neyslu á vímuefnum og ná aftur færni til að lifa eðlilegu lífi og getu til að njóta þeirra hæfileika sem hver manneskja hefur.Til þess að það takist sem best þarf að huga að grunnþörfum eins og næringu, öryggi og skjóli.

Þá eru mikilvægar sálrænar þarfir eins og að tilheyra einhverjum og að finna til sín, vera einhvers virði, geta brugðið á leik og lagt eitthvað af mörkum í sínu umhverfi.

Breytingum sem verða á lífi eldri alkóhólsta þegar neysla er stöðvuð má lýsa sem algjörlega nýju lífi;

  • bætt líkamleg heilsa þegar næringu og matarvenjum er betur sinnt
  • betri svefn, bætt kynlíf og meira úthald og þrek
  • hreyfing verður fastur liður í daglegum venjum
  • lækniseftirlit verður fyrirbyggjandi
  • stoltið til að líta betur út og hafa sig til verður atriði í daglegum venjum
  • margir fara að stunda golf og eða sund og vatnsmeðferðir
  • vaknandi vitund um almenna heilsugæslu á sjálfum sér

Þessu fylgir betri sálræn heilsa og betri líðan almennt, stórbætt hugarfarsleg geta, minni kvíði og þunglyndi, minnkandi lyfjaþörf og fleiri gleðistundir og bjartsýni, hlátur og gamansemi verður aftur hluti af lífinu.

Dagarnir verða fjölbreyttari og fá tilgang sem áður var að mestu leyti glataður.

Og kannski verður mesta breyting til batnaðar á félagslegri heilsu þegar einangrun rofnar og tengsl við annað fólk myndast á ný og trosnuð fjölskyldubönd styrkjast. Fólk býr til ný sambönd, vináttusambönd, ástasambönd og lætur jafnvel til sín taka á vettvangi félagsmála og þjóðmála.

Stöðugleiki myndast fljótlega og mikilvæg hlutverk í batasamfélaginu verða til. Reynsla eldri alkóhólsta sem langir lífsdagar hafa fært þeim á ýmsum sviðum koma að góðum notum við ýmiss tækifæri sem gefast gjarnan.

Mér verður einmitt hugsað til þessara þátta þegar rætt er um að skera eigi niður þjónustu og aðstoð til þeirra sem hafa ekki háværar raddir eða talsmenn í okkar samfélagi.

Það er til marks um hámenningu, reisn, virðingu og þjóðarstolt að hlúa vel að þeim sem minna mega sín og þurfa á hjálp að halda.


Þessi pistill Sigurðar Gunnsteinssonar, fyrrverandi dagskrárstjóra SÁÁ, sem er á myndinni að ofan ásamt Guðmundu Jóhannsdóttur, eiginkonu sinni, birtist fyrst á saa.is 28. nóvember 2011 en er endurbirtur í tilefni af því að meðferð SÁÁ fyrir eldri alkóhólista er 10 ára um þessar mundir.

Höfundur greinar