Valmynd
english

Um áfengis- og vímuefnaráðgjafa SÁÁ og menntun þeirra

Með reglugerð frá árinu 2006 varð til ný heilbrigðisstétt með heitinu áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Með henni var viðurkennd staða og nám þeirra áfengis- og vímuefnaráðgjafa innan heilbrigðisþjónustunnar sem unnið höfðu hjá SÁÁ árum saman og fengið þar kennslu og handleiðslu. Starfið og námið var að fyrirmynd frá Bandaríkjunum og á upphafsárum SÁÁ sóttu ráðgjafar og kennarar þeirra hjá SÁÁ þekkinguna á ráðstefnur og í heimsóknum til mismunandi meðferðarstofnana þar. Ráðgjafaskipti fóru einnig fram milli ýmissa meðferðarstofnana og SÁÁ.

Strax frá upphafi sótti fjöldi frumkvöðla og forystumanna áfengis- og vímuefnameðferðar í Bandaríkjum Norður-Ameríku SÁÁ heim og miðlaði starfsmönnunum af reynslu sinni og þekkingu. Kennsla og þjálfun áfengis- og vímuefnaráðgjafa mótaðist og komst í nokkuð fastar skorður á árunum 1980-1990.

Á árinu 2003 hófst formleg samvinna við NAADAC (Samtök Áfengis- og vímuefnaráðgjafa í Bandaríkjunum) og þá skoðuðu fulltrúr NAADAC aðstæður á sjúkrahúsinu Vogi og viðurkenndu sjúkrahúsið sem fullgilda menntastofnun til endurmenntunar fyrir áfengis- og vímuefnaráðgjafa í þeirra samtökum þann 12. maí 2003. Um leið var viðurkennt að áfengis- og vímuefnaráðgjafar, sem lokið höfðu námi hjá SÁÁ, gætu tekið próf NAADAC hér á landi og fengið með því leyfi til áfengis- og vímuefnaráðgjafar í USA. Fyrstu áfengis- og vímuefnaráðgjafarnir þreyttu og stóðust slík próf 25. nóvember 2003. Síðan hafa margir gengist undir próf NAADAC og staðist það.

Í reglugerðinni frá 28. nóvember 2006 eru sett eftirfarandi skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis áfengis- og vímuefnaráðgjafa:

  1. Lokið 3 ára eða 6.000 klukkustundum í vinnu á þar til gerðri heilbrigðisstofnun.
  2. Lokið 300 kennslustundum.
  3. Fengið leiðsögn í 225 klukkustundir og beina handleiðslu í 75 klukkustundir.
  4. Lokið tilskildum prófum og fengið vottun á starfshæfni.

Námskrá Skóla SÁÁ fyrir heilbrigðisstarfsfólk

Sérstök námskrá er til fyrir áfengis- og vímuefnaráðgjafanám í Skóla SÁÁ fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Hægt er að lesa námskrána hér í pdf-skjali.

SÁÁ-samtökin hafa menntað sína áfengis- og vímuefnaráðgjafa sjálf um margra ára skeið, eins og fyrr sagði, og í því skyni starfrækt Skóla SÁÁ fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Þeir sem koma til þessara starfa hafa mismunandi grunnmenntun og lífsreynslu. Litið er svo á að þeir séu nemar fyrstu þrjú árin í starfi.

Allir áfengis- og vímuefnaráðgjafar sem hefja störf hjá SÁÁ koma í þar til gert atvinnuviðtal og ef þeir koma til greina í námið koma þeir í starfskynningu svokallaða á Sjúkrahúsið Vog. Á þessari starfskynningarviku gefst starfsfólki og yfirmönnum meðferðarinnar tækifæri til að meta að einhverju hæfileika væntanlegs starfsmanns. Hópur starfsmanna tekur síðan ákvörðun um það hvort ráða skuli nemann til reynslu í 3 mánuði.