Kvennameðferð

Kvennameðferð

Meðferð fyrir konur hefst á sjúkrahúsinu Vogi
kvennamedferd

Allar konur fara í

0
fyrirlestra
0
hópmeðferðir
0
verkefnatíma
0
ráðgjafaviðtöl

Meðferðin hefst á Vogi

Á sjúkrahúsinu Vogi fá sjúklingar afeitrun og greiningu. Fráhvarfsmeðferð er veitt af læknum og hjúkrunarfræðingum. Sálfélagsleg meðferð hefst samhliða fráhvarfsmeðferð og miðar að bata án vímuefna. Sálfélagslega meðferðin er fólgin í fræðslu um fíknsjúkdóminn, hópmeðferð til að styðja við innsæi, og sérsniðnum verkefnum sem treysta grunninn að breyttum lífsstíl. Meðaldvöl á Vogi er 10 dagar. Á þeim tíma er sjúklingur undirbúinn fyrir næstu skref í endurhæfingu og virkni í lífi og starfi.

Eftirmeðferð á Vík

Meðferð á Vík tekur við eftir að afeitrun á Vogi er lokið og lágmarksjafnvægi er náð. Þar er boðið upp á sérhæfð meðferðarúrræði, hvert þeirra er í 28 daga og felur í sér fyrirlestra, hópmeðferðir, verkefnatíma og einstaklingsviðtöl. Meðferðarúrræðin fara fram í tveimur aðskildum byggingum, allir eru í einstaklingsherbergi og meðferðin er algjörlega kynjaskipt. Í öllum úrræðum er áhersla lögð á dagskipulag með hreyfingu, reglu í matmálstímum og svefni, samveru og stuðningi. Þar er unnið eftir áfallamiðaðri nálgun og stuðst við verkefnabækur. Á Vík gefst tími og næði til að kenna leiðir til að fást við fíkn, bæta úrlausnargetu, og stuðla að betri félagslegum samskiptum. Fræðsla (psychosocial education), hópmeðferð, og jafningja-verkefnavinna eru gagnreyndar leiðir til að stuðla að breytingum. Þar er sólarhringsvakt og kemur heilbrigðisstarfsfólk SÁÁ að meðferðinni í þverfaglegu teymi; læknar, sálfræðingar og áfengis- og vímuefnaráðgjafar, sem bera uppi meðferðina frá degi til dags.

Kvennameðferð

Kvennameðferð mætir sérþörfum kvenna og stuðlað er að öruggu umhverfi fyrir konur til að auðvelda þeim að takast á við sinn vanda. Konur sæta oft meiri fordómum og fá minni stuðning frá sínu nærumhverfi og því miðar meðferðin að því að skapa samstöðu kvenna og rjúfa þá félagslegu einangrun sem konur í neyslu upplifa. Megináherslan er á að læra að fást við fíkn (fíknispjörun) og kenna leiðir til að takast á við streitu, byggja upp sjálfstraust og efla samskipti við fjölskyldu.

Göngudeildarmeðferð

Þær sem búsettar eru á Reykjavíkursvæðinu, eru eldri en 25 ára og búa við nógu góðar félagslegar aðstæður og líkamlega heilsu eiga kost á göngudeildarmeðferð í Reykjavík fjóra daga vikunnar fyrstu fjórar vikurnar en síðan einu sinni í viku næstu þrjá mánuðina.

Eftirfylgni og stuðningur

Að lokinni meðferð á sjúkrahúsinu Vogi og/eða inniliggjandi eftirmeðferð á Vík er boðið upp á áframhaldandi meðferð á göngudeildum SÁÁ í 12 mánuði. Mismunandi hópar fá mismunandi úrræði.

ERTU TILBÚIN(N)

að leita þér aðstoðar?