Langvarandi niðurskurður – vaxandi vandi

Fjöldi einstaklinga á biðlista inn á sjúkrahúsið Vog er nú kominn yfir 600. Það er með algjörum ólíkindum að heilbrigðisyfirvöld skuli ekki bregðast við þessum vanda á einhvern hátt. Starfsfólkið á Vogi vinnur allan sólarhringinn á vöktum, alla daga ársins og ekkert má útaf bregða í rekstrinum, hvorki veikindi né aðrar óvæntar uppákomur. Með litlum tilkostnaði væri hægt að vinna á þessum biðlista og hamla þannig gegn stöðgt versnandi ástandi.

Langvarandi niðurskurður í þjónustu fyrir fólk með fíknsjúkdóm, niðurskurður sem í dag getur ekki kallast neitt annað en fjársvelti, er án efa ein af ástæðum fyrir versnandi stöðu áfengis- og vímuefnasjúklinga, fjölgun ótímabærra dauðsfalla og biðlista sem brátt nær frá sjúkrahúsinu Vogi, alla leið niður í Skógarhlíð, þar sem ráðherrann og nefndir og ráð og stýrihópar sitja og reyna hugsa burt vandann eða bara leiða hann hjá sér.

Heilbrigðisráðherra sem nú situr, ber auðvitað ekki ábyrgð hinum langvarandi niðurskurði og versnandi ástandi vegna hans. Hún ber hins vegar ábyrð á aðgerðum eða aðgerðaleysi dagsins í dag. Hér erum við að glíma við alvarlegan heilbrigðisvanda sem herjar fyrst og fremst á ungmenni og ungt fólk sem á börn á skólaskyldualdri og það ætti að vera algjört forgangsmál heilbrigðisyfirvalda að hlusta á sérfræðinga SÁÁ, taka leiðsögn þeirra og bregðast við með ábyrgum hætti. Ég hygg að almenningur í landinu sé á sama máli.

Höfundur greinar