placeholder

Aukið aðgengi að áfengi mun hafa skaðlegar afleiðingar

Yfirlýsing frá SÁÁ 1. júlí 2022

Á skömmum tíma hefur aðgengi að áfengi stóraukist, með tilkomu netverslana sem afgreiða pantanir allan sólarhringinn alla daga vikunnar. Útsöluverð þeirra er einatt lægra en í ríkisreknum áfengisverslunum. Innan skamms geta íslenskir áfengisframleiðendur farið að selja vörur sínar á framleiðslustað.

Flóðgáttin sem hér hefur opnast gengur þvert gegn stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuvörnum. Sú stefna snýst um að takmarka og stýra aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum til að draga úr skaðlegum afleiðingum neyslunnar. Það er sterkasta vopnið í forvörnum.

Áfengi er engin venjuleg neysluvara, heldur löglegt vímuefni. Ef stjórnvöld ætla að láta af aðhaldssamri stefnu í áfengis- og vímuvörnum, þá verða þau að vera viðbúin afleiðingunum.

Þegar hægt er að fá áfengi sent heim hvenær sem er sólarhringsins eykst skaðleg neysla þess hjá hluta notenda. Slík neysla hefur alvarleg áhrif á lýðheilsu og er einn af helstu áhættuþáttunum sem leiða til heilsufarsvanda, ótímabærra dauðsfalla og þróunar langvinnra sjúkdóma. Talið er að allt að 20% fullorðinna eigi á hættu að þróa með sér fíknsjúkdóm einhvern tímann á lífsleiðinni.

Hjá 62% þeirra sem koma í fyrsta skipti í meðferð á sjúkrahúsinu Vogi er áfengi aðal vímugjafinn. Allt að 65% þeirra drekka daglega. Heimsending áfengis allan sólarhringinn er aðeins til þess fallin að stækka þennan hóp og auka vandann.

SÁÁ tekur ekki afstöðu til þess hver annast sölu áfengis. Hins vegar er ljóst að sú mikla fjölgun söluaðila sem nú blasir við skapar samkeppni um hylli áfengiskaupenda, stuðlar að verðlækkun og eykur þannig neysluna. Það er öfugþróun sem mun hafa skaðlegar afleiðingar.

f.h. SÁÁ

Anna Hildur Guðmundsdóttir

formaður SÁÁ