Sálfræðiþjónusta barna

Sálfræðiþjónusta barna

salfraedithjonusta

Almenn umsókn

Hér er að finna almennt umsóknareyðublað fyrir Sálfræðisþjónustu barna.

Útfylla skal rafrænt í alla viðeigandi reiti eyðublaðsins. Prentið að því loknu útfyllta tilvísun, undirritið og sendið ásamt öðrum fylgigögnum í umslagi stílað á:

SÁÁ – Sálfræðiþjónusta barna, Efstaleiti 7, 103 Reykjavík.

Tilvísun fagaðila

Hér er að finna tilvísunarblað fagaðila fyrir Sálfræðisþjónustu barna.

Útfylla skal rafrænt í alla viðeigandi reiti eyðublaðsins. Prentið að því loknu útfyllta tilvísun, undirritið og sendið ásamt öðrum fylgigögnum í umslagi stílað á:

SÁÁ – Sálfræðiþjónusta barna, Efstaleiti 7, 103 Reykjavík.

Sálfræðingar SÁÁ veita þjónustuna

Sálfræðiþjónusta barna er fyrir börn á aldrinum 8-18 ára sem eiga foreldra eða aðra nána aðstandendur með fíknivanda.

Viðtölin fara fram í Von, Efstaleiti 7, í Reykjavík.

Tímapantanir eru í síma 530 7600 á skrifstofutíma eða með því að fylla út almenna umsókn hér á síðunni. Sérstakt eyðublað er fyrir tilvísun fagaðila.

Biðtími eftir þjónustu er breytilegur og hægt er að nálgast upplýsingar um hann hjá riturum göngudeildar.

Afbóka þarf viðtalstíma með sólarhrings fyrirvara með því að senda tölvupóst á barn@saa.is annars verður rukkað hálft viðtalsgjald.

Viðtöl

Hvert barn fær vikuleg einstaklingsviðtöl en fjöldi viðtala er metinn út frá hverju máli fyrir sig. Foreldri eða annar aðstandandi kemur með barni í fyrsta viðtal.

Fjarþjónusta

Boðið er upp á fjarviðtöl fyrir þau börn sem búa utan Höfuðborgarsvæðisins. Í fyrsta viðtali hittir barn sálfræðing á staðnum (Göngudeild SÁÁ í Reykjavík eða á Akureyri) og í kjölfarið fara viðtölin fram í gegnum fjarfundarbúnað.

Foreldraviðtal

Foreldrar geta fengið ráðgjöf í viðtali ef barn hefur ekki möguleika á að sækja viðtöl sjálft eða er ekki tilbúið til þess. Einnig geta foreldrar óskað eftir viðtali á meðan barn er í þjónustu. 

Markmið

Markmiðið með sálfræðiþjónustu barna er að veita börnum opnun og viðurkenningu á stöðu sinni og aðstæðum í fjölskyldu þar sem áfengis- eða vímuefnavandi er til staðar, að hjálpa þeim að skilja betur eigin aðstæður og aðstæður foreldranna og aðstoða þau við að greina á milli fíknsjúkdómsins og manneskjunnar sem þjáist af honum.

Með því að aðstoða barnið við að rjúfa þann þagnarmúr og þá einangrun sem einkennir oft börn í þessum aðstæðum er hægt að bæta líðan og velferð barnsins og auka um leið skilning þess á sjúkdómi foreldranna og afleiðingum hans. Með því getur barnið betur áttað sig á stöðu foreldranna og getur líka betur tekist á við og unnið úr eigin tilfinningalegri vanlíðan og styrkt sjálfsmynd sína.

Reyndist mikill styrkur

Það má segja að ákveðið mat á þjónustunni liggi fyrir af hálfu notendanna sjálfra, barnanna. Það birtist í skýrslu sem unnin var á vegum Umboðsmanns barna og kynnt var vorið 2014. Þar var um að ræða “sérfræðihóp” fimm barna sem nýtt höfðu sér sálfræðiþjónustuna og tóku þátt í tilraunaverkefni Umboðsmanns barna. Markmiðið var að ná fram sjónarmiðum barnanna sjálfra til þess hvernig það er að eiga foreldri sem á við áfengis- og vímuefnavandamál að stríða, hvers konar aðstoð hefur reynst þeim vel og hvaða þjónustu þau þurfi helst á að halda.

Í skýrslu hópsins kom fram að öll börnin sem tóku þátt í starfinu voru sammála um að sú sálfræðiaðstoð og ráðgjöf sem þau fengu frá SÁÁ hafi hjálpað þeim og breytt miklu fyrir þau og veitt þeim styrk. “Fræðslan skipti þar miklu máli og fannst þeim erfitt að hugsa til þess hvernig það hefði verið ef hún hefði ekki komið til,” segir í skýrslu hópsins. “Alkóhólismi er ekki eitthvað til að skammast sín fyrir. Þessi aðstoð reyndist þeim mikill styrkur.” Skýrsluna má lesa hér á síðunni

 

 

Sálfræðiþjónustan er að miklu leyti fjármögnuð með styrkjum frá samfélaginu, til dæmis tekjum frá álfasölu SÁÁ og valgreiðsluseðlum sem sendir eru í heimabanka fólks. Reykjavíkurborg, Félagsmálaráðuneytið og Lýðheilsusjóður hafa einnig veitt styrki til að halda þjónustunni úti. 

ERTU TILBÚIN(N)

að leita þér aðstoðar?